CONVENIS

COL·LABORACIONS AMB ASSOCIACIONS

Conveni "Bases antropològiques del TDA-H"

Amb data 26/11/2019 INSPER va signar amb la Fundació La Caixa un conveni de col·laboració per tal de desenvolupar el projecte d'investigació denominat "Bases antropològiques de l'TDA-H", dirigit pel Dr.Jaume Arnau Carbonés

Conveni amb Famílies Nombroses de Catalunya

Conveni de col·laboració entre INSPER i FANOC amb data 15/03/2021 perquè els socis de l'entitat tinguin un descompte en els nostres serveis.